Veessen

Veessen - Gemeente Heerde

VeessenVeessen maakte samen met Marle, Vorchten en Wapenveld in 2006 deel uit van het gebied dat op de nominatie stond als mooiste plekje van Nederland verkozen te worden en behaalde een keurige 3e plaats!

Veessen ligt prachtig aan een grote meander van de IJssel Deze meander was vroeger voor de zeilschepen die stroomopwaarts voeren een lastig traject. Vaak konden de schepen de bocht niet op eigen gelegenheid passeren en moesten ze getrokken worden door paarden.

Deze bedrijfsvoering heette het zgn. peerden en verscheidene Veessenaren vonden een goede bijverdienste als peerdeboeren of ook wel peerders genoemd.

Voor de schippers was die bocht in de IJssel maar lastig, vooral bij oostenwind. De Fortmonderbossen halen bij Oostenwind de wind letterlijk uit de zeilen. Deze bocht ter hoogte van het Fortmonderbos kreeg dan ook de toepasselijke naam "Ongemak". Vele zeilers die deze bocht al zeilend proberen te nemen zullen weten wat er met deze kreet bedoeld wordt.

Meestal werd er door de peerders vooraf over de prijs onderhandeld en eenmaal een prijs afgesproken kon het peerden beginnen. ’s Morgens in alle vroegte stonden de peerders de schepen op te wachten om ze stroomopwaarts door de bocht te trekken, ongeveer halverwege werd dan de helft van het overeengekomen bedrag betaald, om er zeker van te zijn dat de schippers niet voorbij de bocht afhaakten en op eigen kracht verder gingen.

Aan de zijde van Veessen ligt nog steeds het zgn. “jaagpad”.

Een andere belangrijke bestaansbron voor Veessen was de prachtige natuurlijke haven De Hank, een afgesneden rivierbocht. Vooral gedurende de schippersvakantie, van Kerstmis tot Lichtmis (2 februari) was dit een geliefkoosde plek, omdat het bij ijsgang de enige veilige haven was tussen Kampen en Deventer. Geen wonder dan ook dat de vijf herbergen van het dorp Veessen in die tijd floreerden.

Nu is het vooral gedurende de zomermaanden dat de Hank een belangrijke rol speelt, namelijk als recreatiehaven. Waarschijnlijk dat Veessen al in de Middeleeuwen een veerdienst met de overkant van de IJssel kende. Uit de geschiedenis stukken blijkt dat de oudste vermelding van een veerdienst stamt uit 1379.


Kozakkenveer

Het Kozakkenveer vaart dit jaar vanaf 1 April. Het voetveer wordt gerund door ruim 40 vrijwilligers.

 

Lees Meer...


Eiermarkt

eiermarktDe Eiermarkt wordt ieder jaar op de 2e zaterdag van Juli gehouden van 13.00 uur tot 21.00 uur in het centrum van Veessen.

Lees Meer...


Hoogwatergeul

Hoogwaterkering

VEESSEN - Waterschap Vallei en Veluwe hebben voorbereidingen getroffen om de kleppen van de hoogwaterkering bij Veessen te kunnen openen en het stijgende water van de IJssel meer ruimte te kunnen geven. Als de kleppen van de kering worden geopend stroomt de hoogwatergeul over een lengte van acht kilometer tussen Veessen en Wapenveld/Hattem vol met water uit de IJssel.
 
In de kering is over een lengte van 800 meter een inlaatsysteem aangebracht met zestig kleppen die geopend kunnen worden bij nog verder stijgende waterstanden.
 
De huidige prognoses voor het hoogwater geven aan dat de geul de komende dagen nog niet vol zal stromen, maar het waterschap wil wel voorbereid zijn op de noodzaak er van.

Welkom

Welkom in Veessen

Veessen is een klein dorp aan de rivier de IJssel en maakt samen met de dorpen Vorchten, Wapenveld en Hoorn deel uit van de gemeente Heerde.

Heerde ligt in het oosten van de noordelijke Veluwe.

Ongemak

Welkom in Veessen

Uiterwaarden

Natuurschoon op de Uiterwaarden

Marle

Welkom in Veessen

Infocentrum IJssel

infocentrumijssel

'Waar natuur en cultuur samen stromen'

In het Infocentrum IJssel Den Nul stromen informatie over natuur, water en cultuurhistorie bijeen.

Bezoekers kunnen dit ontdekken en beleven door te voelen en laatjes te openen in de expositie, onderzoeken en knutselen in het seizoenslab en beleven in het gebied rondom het gebouw.

De horeca wordt verzorgd door cliënten van de JP van den Bent stichting.

IJsselfietstocht

Historische Fietsen Veessen

Martin Braakensiek heeft ook dit jaar een fietstocht in de omgeving georganiseerd. De deelname van liefhebbers van historische en antieke fietsen was zeer goed.

Op Wereldreis

Karin marijke en Coen

Karin Marijke en Coen op hun wereldreis. Volg op deze site de verrichtingen en lees meer over hun unieke belevenissen en ervaringen ....

Het Mysterie van de IJssel

Mysterie van de IJssel

Het Mysterie van de IJssel: van Veessen naar Hattem

Over een sprookjeswereld onder water, het licht boven de rivier, schilderes Marja Zomer op een Urker Kotter en een snoekbaars in de pan.

De Hank als Recreatiehaven

De Hank

De Hank speelt een belangrijke rol

Inspiratie voor Schilders

Roland van den Berg

Freek en Roland van den Berg in Veessen

Kozakkenveer SVVF

Kozakkenveer SVVF

Stichting Voetveer Veessen Fortmond

Een ontzettende mooie ervaring

Het pontje van de SVVF is puur genieten.

Een mooie tocht over de IJssel door een al evenzo mooie omgeving.

Katerina van Eyck

Leven met kleur

Mijn hele ambitie, mijn bewondering voor grote meesters hoop ik samen te vatten in mijn eigen werk.

Daar hoop ik de tijd voor te krijgen.

Freek van den Berg 1918 - 2000

De groene geul

Langs de IJssel tussen Veessen en Zwolle komen twee nieuwe dijken van elk 8 kilometer lengte.

De dijken markeren de hoogwatergeul.

Woordvoerster Rijkswaterstaat